FB TW GG PIN NWS

Işık

Işık, doğrusal dalgalar halinde yayılan elektromanyetik dalgalara verilen addır. (380-780 nm) Dalga boyları arası dalgaboyu gözle görülebilir ancak bilimsel terminolojide gözle görünmeyen dalga boylarına da ışık denilebilir. Işığın özellikleri, radyo dalgalarından gamma ışınlarına kadar gidebilen, elektromanyetik dalganın boyuna göre değişir.Işığın, ve tüm diğer elektromanyetik dalgaların temel olarak üç özelliği vardır:Frekans: Dalgaboyu ile ters orantılıdır, insan gözü bu özelliği renk olarak algılar.


Şiddet: Genlik olarak da geçer, insan gözü tarafından parlaklık olarak algılanır.


Polarite: Titreşim açısıdır, normal şartlarda insan gözü tarafından algılanmaz.


Işığın enerjisi hem frekans hem de ışık genliği ile doğru orantılıdır.