FB TW GG PIN NWS

Irak İslam Devrim Yüksek Konseyi

SCIRI (Irak İslam Devrim Yüksek Konseyi) özünde el-Dava el-İslamiye Partisi’nin bir dalı. Örgüt 1982’de Tahran’da Irak’taki Baasçı rejime muhalif bir şemsiye grup olarak kuruldu. İlk Başkanı Büyük Ayetullah Muhsin el-Hakim’in oğlu Ayetullah’Bekir el-Hakim’di. El-Hakim Irak’ta birkaç yıl hapis yattıktan sonra Irak’a kaçtı. İran’da, temelde eski el-Dava kadrolarından oluşan Mücahidin fil Irak adında bir örgüt kurdu. 1981’de bu örgüt Irak İslam Devrimi Ofisi’ne dönüştü ve Kasım 1982’de SCIRI adını aldı.


SCIRI, Dava Partisi de dahil olmak üzere çeşitli grupları içeren bir şemsiye örgüt olmak üzere kuruldu. Ne var ki, Dava Partisi 1984 yılında SCIRI’dan koptu. Bunun sebebi büyük ölçüde, Dava’nın İran Devrimi’ne desteğini sınırlandırması ve buradaki katı teokratik devleti Irak için uygun görmemesiydi. SCIRI yetkilileri Dava’nın hala örgütün bir parçası olduğunu iddia etseler de bu sadece partinin bir kliği için doğru.


Siyasi olarak SCIRI 70-100 kilit kişiden oluşan bir Genel Meclis tarafından yönetiliyor. Bunların arasında el-Hakim’in yakın çevresindeki din adamları, Bedir Tugayları’nın komutanları ve küçük Iraklı Şii grupların temsilcileri bulunuyor. Genel Meclis, SCIRI’nın en üst karar alma organı olan 12 üyeli Merkezî Komite’yi seçiyor.