FB TW GG PIN NWS

İnternet Ülke Alan Kodu

İnternet bulunaklarında ülkeyi belirten iki harflik en son uzantı. Örnegin www.istanbul.com.tr bulunağında ".tr" Türkiye için İnternet Ülke Alan Kodunu gösterir. Örneğin bu kod Rusya için ".ru", İtalya için ".it"dir.

Her internet bulunağında ülke alan kodu bulunmaz. Ülke Alan Kodu, Genel Alan Kodu ve Altyapı Alan Koduyla birlikte kullanılan 3 çeşit en üst düzey alan uzantılarından biridir. Bu uzantilar ABD önderliğinde/denetiminde bir kuruluş olan IANA tarafınca belirlenmiştir.

Genel Alan Kodlarina ornekler ".com", ".net", ".org" (www.wikipedia.org'da oldugu gibi) kodlari, Altyapı Alan Koduna örnek se ".arpa"dır.