FB TW GG PIN NWS

Hazine bonosu

En fazla bir yıl vadeye sahiptir. Kısa vadeli borçlanma için kullanılır.