FB TW GG PIN NWS

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Dünyanın ilk askeri havacılık teşkilatlarından biri olan Türk Hava Kuvvetlerinin tarihçesi, 1909 yılına kadar uzanmaktadır. Türk ordusunda havacılıkla ilgili ilk çalışmalara 1909 yılında başlanmış, 1910 yılında bu çalışmalar geliştirilmiş ve Avrupa’ya bir inceleme kurulu, Paris’te toplanan Uluslararası Havacılık Konferansı'na da bir heyet gönderilmiştir. 1910 yılı sonlarına doğru ise, artık Türk Ordusu'nda havacılık konusunda kesin karar verilmiş ve havacı personel yetiştirilmek üzere birkaç subayın Avrupa’ya eğitime gönderilmesi öngörülmüştür. Ancak, Türk Ordusu'nun yüksek komuta katında havacılık alanında alınan bu önemli karara rağmen, ülkenin o tarihlerde içinde bulunduğu mali zorluklar nedeniyle gerekli ödenek bulunamamış ve 1910 yılında bu emrin gereği yerine getirilememiştir.Milli savunma bakımından, havacılığın gelecekteki önemini gören Harbiye Bakanı Mahmut Şevket Paşa, konuyla yakından ilgilenmeye devam etmiş ve 28 Haziran 1911’de yapılan sınavda en yüksek notu alan Süvari Yüzbaşı Fesa ile İstihkam Teğmen Yusuf Kenan Beyler, uçuş eğitimi için Temmuz 1911’de Fransa’daki Bleriot Fabrikası'nın uçuş okuluna gönderilmiştir.


Bu gelişmelerin olduğu sıralarda yani 1911 yılında, Kurmay Yarbay Süreyya (İlmen) Bey, havacılık teşkilatını kurmakla görevlendirilmiş ve Türk Ordusunun ilk resmi havacılık kuruluşu da, Harbiye Bakanlığı Fen Kıtaları Müstahkem Genel Müfettişliğinin 2 inci şubesi bünyesinde “Havacılık Komisyonu” adıyla 1911 yılında faaliyete geçirilmiştir.


Teşkilat
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı
Ankara’da konuşlu olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı’nda Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı, Başkanlık ve Daire Başkanlıkları bulunmaktadır. 11 inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı (Etimesgut/Ankara) ile 12 nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı (Kayseri) doğrudan Kurmay Başkanlığına bağlıdır.


Hava Lojistik Komutanlığı Kolordu seviyesinde olan Hava Lojistik Komutanlığı’nın karargahı Etimesgut (Ankara)’da bulunmakta olup, 3 Nisan 1989 tarihinde faaliyete geçirilmiştir. Bu komutanlık, Türk Hava Kuvvetleri’nin ikmal, bakım, ulaştırma, istihkam ve diğer lojistik faaliyetlerinin yerine getirilmesi, Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan bütün silah sistemlerinin idame, işletme ihtiyaçlarının hesaplanması, temin edilmesi, faal tutulması, altyapı ve tesis ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak şekilde karargah başkanlık, daire başkanlığı, ikmal bakım merkezlerinden oluşmaktadır. Hava Lojistik Komutanlığı’nın ana bağlıları, 1 nci, 2 nci, 3 üncü Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlıkları ile Hava Malzeme Transit Komutanlığıdır.Hava Eğitim Komutanlığı17 Eylül 1954 tarihinde Hava Harp Okulu’nun İzmir’e intikali ile Hava Teknik Okullar Komutanlığı’nı da bünyesine alarak Hava Okullar Komutanlığı (Gaziemir-İzmir) teşkil edilmiştir. 30 Ağustos 1956’da ise Hava Eğitim Komutanlığı ismini almıştır. 20 Temmuz 1967’de Hava Harp Okulu’nun Yeşilköy’e intikali ve 10 Ekim 1968’de Eğitim Komutanlığı karargahının Güzelyalı’ya intikali sonucu 1969’da Gaziemir’de Hava Teknik Okullar Komutanlığı ikinci kez kurulmuştur. 1999 yılında Hava Teknik Okullar Komutanlığı’nın adı Hava Sınıf Okulları ve Teknik Eğitim Merkezi Komutanlığı olarak değişmiştir.


Kolordu seviyesinde olan Hava Eğitim Komutanlığı’nın karargahı İzmir’dedir. Bu komutanlık, Türk Hava Kuvvetleri’nin bütün görevleri için gereken personel eğitimini en üst seviyede sağlayacak ve harekat görevlerini yerine getirecek şekilde okul, üs, filo ve eşidi seviyede birlik komutanlıkları ve kurum amirliklerinden oluşmaktadır. Hava Eğitim Komutanlığı’nın ana bağlıları; 2 nci Ana Jet Üs Uçuş Eğitim Merkez K.lığı ile Hava Harp Okulu, Hava Sınıf Okulları ve Teknik Eğitim Merkezi K.lığı, Hava Lisan Okulu ve Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’dır.