FB TW GG PIN NWS

Elektrikli Balıklar

Bu balıkların yüzlerce türünün bir bölümü tatlı sularda diğer, bir bölümü de denizlerde yaşamaktadır. Vücutlarında ürettikleri elektriği kendilerini savunmak için kullandıkları gibi, avlarını etkisiz hale getirmek için de kullanırlar. Kas ve sinir dokusundan oluşmuş özel organlarında ürettikleri elektrik, çoğu türde iğne batması gibi zayıf bir etki yaratır. Ancak bazı elektrikli balık türleri, insanı bile sersemletebilecek hatta bayıltabilecek kadar güçlü bir elektrik akımı üretebilirler. Bu olay gerçek bir elektrik çarpması ile aynı niteliğe sahiptir. Oysa çarpan balıklar denilen başka bir türün yarattıkları benzer his, vücutlarında ürettikleri elektrik yüzünden değil, genellikle kuyruk ya da yüzegeç kısımlarındaki dikenlerden salgıladıkları zehirdir. Elektrikli balıkların en meşhur üyesi, yılanbalığı türleri ile hiçbir akrabalığı olmayan elektrikli yılan balığıdır. Güney Amerika'daki tatlı sularda yaşayan bu türün boyu 2.5 metreye varabilir ve beşte dördü elektrik organları ile kaplı vücudunun ürettiği elektrik 500-600 volt civarında olabilir. Bu kadar yüksek miktarda elektrik, akarsuların sığ yerlerinden geçen bir atın üzerindeki biniciyi bile felç edebilir. Bu balıklar, ürettikleri daha düşük miktardaki elektriği radar gibi kullanarak bulanık sularda yollarını bulabilirler.