FB TW GG PIN NWS

Demir

Demir, endüstride önemli bir metal olup Çelik üretiminde kullanılır.