FB TW GG PIN NWS

Cro-Magnon İnsanı

Yontmataş devrinin sonlarına doğru yaşamış tarihöncesi insan topluluğu. İlk Cro-Magnon iskeletlerinin Fransa'da yol yapım çalışmaları sırasında tesadüfen bulunuşunun ardından yapılan incelemelerde, kafataslarının ince ve uzun, yüzlerinin kısa ve geniş olduğu ve günümüz insanına Neanderthal insanından daha fazla benzedikleri ortaya çıkarılmıştır. Cro-Magnon'ların iyi işlenmiş ilkel araç gereçler kullandıkları ve çok iyi avcılar oldukları anlaşılmıştır.