FB TW GG PIN NWS

Blog

"Blog" kelimesi ilk olarak, "Web" ve "Log" kelimelerinin birleşmesinden oluşmuş, Weblog olarak isimlendirilmiştir. Weblog tekniğinin yaygınlaşmasından sonra "Weblog" kelimesi, "Blog" olarak kısaltılmıştır. Halen resmi konuşmalarda "Weblog", halk diline daha yakın konuşmalarda ise "Blog" olarak adlandırılır.


Türkçe'ye çevrilirken, genellikle "Ağ günlüğü" olarak çevrilir fakat bu çeviri tam karşılığı yansıtmamaktadır. Zira, "Log" kelimesi'nin esas karşılığı "kayıt"tır. "Kişisel Günlük"ün İngilizce'deki en uygun karşılığı ise "Diary"dir. Bu nedenlerle "Ağ Günlüğü" şeklindeki çevirim tam karşılığı yansıtmamaktadır.


Bloglar'ın kendine ait bir kültürleri vardır. Yapıları birbirine benzer, üzerlerindeki yazışma ve konuşmaların tarzları birbirlerine benzer.


Bazı internet indeksleme mekanizmaları sadece Blog'lar için kurulmuşlardır ve başka türdeki siteleri indeksleme mekanizmaları içine kabul etmezler. Bu indeksleme servisleri, Bloglar'dan birbirlerine verilmiş bağlantıları da değerlendirirler ve bu bağlantıların uçlarına göre anlamlar çıkararak Bloglar arasındaki ilişkileri kurmaya çalışırlar. Bazı indeksleme servisleri de Blog'lardan dışarıya son günlerde verilen bağlantıları değerlendirerek ve son günlerde çok kullanılan kelimeleri değerlendirerek gündemin nabzını tutmaya çalışırlar.


Kişisel ağ günlükleri genel olarak en yeni gönderinin en üstte gösterildiği ve her gönderinin sonunda günlük sahibinin adı ve gönderi zamanının belirtilmesi biçiminde oluşur.


Ağ günlüklerinin kullanımı 1999 yılında Blogger'ın bu hizmeti ücretsiz vermesi ile iyice yaygınlaştı.


2003 yılı Şubat ayında Google, Blogger'ı satın aldı ve araç çubuğuna 'Blog This!' butonu yerleştirdi. Çoğu kişi ilk defa bu buton sayesinde Blogger'la tanıştı.