FB TW GG PIN NWS

Berlin Antlaşması

Osmanlı İmparatorluğu, Rusya, İngiltere, Almanya, Avusturya, İtalya ve Fransa arasında 13 Temmuz 1878'de Berlin'de imzalanan barış anlaşmasıdır.


1877 - 1878 Osmanlı - Rus savaşı'ndan sonra imzalanan Ayastefanos Anlaşması sonucunda Rusya'nın gücünün artması, Avrupa'nın büyük devletlerini önemli ölçüde kaygılandırmış ve bunun ardından söz konusu anlaşmanın yeniden gözden geçirilerek, etkisinin azaltılması çalışmaları başlatılmıştı.


Sonunda, özellikle Almanya ve İngiltere'nin baskısıyla Rusya, Berlin'de bir konferans düzenlenmesini kabul etmek zorunda kaldı. 1856 Paris ve 1871 Londra anlaşmalarını imzalayan devletlerin (Osmanlı İmparatorluğu, Rusya, İngiltere, Avusturya, Fransa, İtalya, Almanya) katıldıkları Berlin Konferansı'na, Almanya şansölyesi Prens Bismarck başkanlık ediyor, Osmanlı devletini, Nafıa Nazırı Karatodori Paşa, Müşir Mehmet Ali Paşa ve Berlin Büyükelçisi Sadullah Bey temsil ediyorlardı.


Konferans sonunda imzalanan Berlin Antlaşması'yla, bir ay süren çalışmaların ardından 13 Temmuz 1878'de sona erdi. Anlaşmaya göre, Romanya, Sırbistan ve Karadağ'a bağımsızlık tanıyacak, Bosna-Hersek, Avusturya-Macaristan'a bıraklılacak, bir Bulgaristan prensliği kurulacak, Tesalya Yunanistan'a Kars, Ardahan, Batum ve Artvin Rusya'ya, Kotur İran'a verilecek, Kıbrıs da İngiltere'nin yönetimine bırakılacaktı.