FB TW GG PIN NWS

Barkod

Farklı kalınlıklardan oluşan yanyana dizilmiş siyah çizgiler topluluğu olan barkod, kodlanabilir bilgilerin, bilgisayar ve benzeri cihazlar tarafından okunabilmesini sağlar.


Günlük hayatta barkodları, dergi, sigara, biskuit, ciklet, bilgisayar ve daha bir çok ürünün üzerinde görmek mümkündür. Bilgisayara barkod bilgisini aktarmak için barkod okuyucular kullanılmaktadır. Bu barkod okuyucular barkod çizgilerini tarayarak, kodlama sistemini çözümler ve kodu bilgisayara aktarır.


İlk barkod patenti 1949 yılında alınmış olmasına rağmen, bilgisayar sistemlerinin yaygınlaşamamasından dolayı aktif olarak barkod kullanımına 1980 yılından sonra başlanmıştır. İlk standart barkod 1968'de oluşturulmuş, yaygın olarak kullanılan EAN kod standartı ise 1976 oluşturulmuştur. EAN standartı ürün üzerinde sıklıkla görebileceğimiz barkod türünün oluşmasını sağlamıştır.


Barkod bir çok standarta sahiptir. Bu standartlar barkodun basımı ve okunması için uluslararası kuruluşlarca saptanmaktadır. EAN, Avrupa ve ülkemizde kullanılan en yaygın standarttır. EAN kodu içinde ülke kodu, firma kodu gibi kodlamalar bulunmaktadır. EAN kodu Türkiye'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde bulunan Mal Numaralama Merkezi tarafından verilmektedir.


EAN, tek barkod standartı değildir. EAN daha çok perakende satılan ürünlere standart barkodlama getirmek amacı ile oluşturulmuştur. Bu sayede numaralama işlemi bir merkez kontrolünde gerçekleştirilerek, ürün barkodlarının farklılaşması sağlanabilmektedir.


Kaynak: LogoSempa
Biltec.org