FB TW GG PIN NWS

Atom ve hidrojen bombaları arasındaki farklar

Bu silahların belirtilmesi gereken başlıca farklılıkları şunlardır;


1. Hidrojen silahları istenilen kudrette yapılabildiği halde atom silahları için sınırlı kudret söz konusudur.

2. İki silahın etki alanları değişiktir. Aynı ağırlıkta olan iki silahtan; hidrojen silahlarının etki alanı yarıçapı atom silahlarının 2,5 katıdır.