FB TW GG PIN NWS

Askerî adalet

Askerî adalet, veya sıkıyönetim, askerî otoritenin, genellikle resmî bildirgesi altında, adlî yönetimi kontrol altına almasıyla işleme geçen kural sistemidir.


Askerî adalet, ortaya çıkan savaş, doğal afetler, sivil kargaşa, işgal altındaki topraklar, veya askerî darbe gibi durumlarda, normal adlî kurumların yeni duruma hâkim olamayıp, vazifesini yerine getiremediği veya yavaş getirdiği takdirde, askerî otoritelerin ve kurumların tercih edilmesi ile kullanıma girer. Fakat, askerî adalet bazen diktatörler, özellikle askerî diktatörler, tarafından kurallarını uygulamak için kullanılır.


Sıkıyönetim sürecinde genellikle vatandaşlara verilmiş olan kişisel haklar azalır, dava sürecindeki işlemler kısıtlanır, ve daha sert yasalar uygulanır. Çoğu ülkelerde askerî adalet bazı suçlar için, genel yasalarda yürürlükte olmasa bile, idam cezasını uygun görür.