FB TW GG PIN NWS

Antik Roma

Antik Roma, Roma kent devletinden doğan uygarlığa verilen isimdir. Yaklaşık 12 yüzyıl boyunca varlığını sürdürmüş olan Roma uygarlığı bir monarşiden oligarşik cumhuriyete de daha sonra büyük bir imparatorluğa dönüşmüştür. Fetih ve asimilasyon yollarıyla Roma Batı Avrupa ve Akdeniz'i çevreleyen bölgede egemen olmuştur. Bununla birlikte belirli birkaç faktör nedeniyle zaman içinde Roma İmparatorluğu düşüşe geçti ve çöktü. İmparatorluğun batı bölümü 5. yüzyılda bağımsız krallıklara bölünürken; Konstantinapolis'den yönetilen doğu imparatorluğu, geleneksel olarak "Roma'nın düşüş" tarihi kabul edilen M.S. 476'dan sonra Bizans İmparatorluğu adıyla anılmıştır.


Roma uygarlığı, kültürel olarak yoğun biçimde ilham aldığı ve örnek edindiği Antik Yunan ile birlikte "klasik antikite" içine dahil edilir. Antik Roma Batı dünyasındaki hukuk, savaş, sanat, edebiyat, mimari ve dil konularındaki gelişimine büyük katkıda bulunmuştur.