FB TW GG PIN NWS

Aldosteron

suyun ve sodyum iyonlarının böbreklerde tutulmasını, potasyum iyonlarınınsa dışarı atılmasını sağlayan hormondur.


Bedende söz konusu elektrolitlerin dengede kalması için gerekli olan aldosteron, böbreküstü bezi kabuğundan salgılanır.


Sodyum iyonları azaldığında, böbrekler "renin" adı verilen ve plazma proteinini etkileyerek anjiyotensin hormonu salgılanmasına yol açan bir enzim salgılar.


Anjiyotensin de, böbreküstü bezi kabuğunu uyararak, aldosteron salgılanmasını sağlar. Salgılanan aldosteron, böbrekleri etkileyerek sodyum iyonları yerine potasyum iyonlarının dışarı atılmasına ve su tutulmasına yol açar.


Aşırı aldosteron üretilmesi (hiperaldosteronizm) ödeme ve atardamar basıncı yükselmesine (yüksek tansiyon), yetersiz aldosteron üretimiyse, su yitimine neden olur.