FB TW GG PIN NWS

Alçıtaşı

Doğal hidratlı, kalsiyum sülfatdır. En yaygın sülfat minerali olan alçıtaşının formülüCaSO4+2(H2O)dur. Alçı, taşın içindeki içindeki hammaddeyi oluşturur, ayrıca gübrede de bulunur.


Doğada kaymaktaşı ve şekerli alçıtaşı (jips de denir) gibi büyük tek parça ya da küçük parçacıklar halinde bulunur.


Saydam, renksiz çeşidine selenit adı verilir ve optik malzeme olarak kullanılır. Klorla ya da buharlaştırıcı minaraller yardımıyla, deniz yataklarından çıkarılır. Dünyanın her yanında bol miktarda bulunur. Yumuşal (sertliği 1,5-2 arasında değişir), saydam ya da beyaz renklidir.