FB TW GG PIN NWS

Akustik

Akustiğin, Türkçe'deki eş anlamlı sözcüğü Yankılanım'dır. Yankılanım, mekanik dalgaların, katı, sıvı ve gaz ortamları içinde yayılımını, özelliklerini, bulundukları ortamla olan etkileşimlerini, canlılar üzerindeki fizyolojik ve psikolojik etkilerini inceleyen bilim dalıdır.
İlgi alanları açısından kabaca şu alt kısımlara ayrılabilir:


Biyolojik Yankılanım: Sesin balina, yunus, yarasa ve baykus gibi hayvanlar tarafından nasıl kullanıldığını inceler.


Su altı Yankılanımı: Deniz yatağı ve su altında ses dalgalarının yayılımı, saçılımı ve etkileşimini inceler.


Psikolojik ve Fizyolojik Yankılanım: İnsanlar ve hayvanların seslere karşı olan fizyolojik ve psikolojik tepkilerini inceler.


Elektro Yankılanım: Sinyal işleme kuramının yankılanım alanındaki uygulamalarını inceler.


Konuşma Yankılanımı: Konuşma iletişimi için gereken ses dalgalarının insanlar tarafından üretimi, ıletimi ve algısını inceler.


Müziksel Yankılanım: Müzik fiziğini, müziksel algıyı, müzik aletleri seslerinin çözümlenmesini ve bireşimini inceler.


Mimari Yankılanım: Kapalı alanların ve mimari yapıların yankılanımsal özelliklerini inceler.


Gürültü Yankılanımı: Gürültünün nasıl üretildiği ve yayıldığı, etken ve edilgen gürültü denetimi, ve gürültünün etkilerini inceler.


Fiziksel Yankılanım: Yankısal dalga yayılımının fiziksel özelliklerini (iletim,yansıma, kırınım, etkileşim, kırınım, dağılım, emilim vs.) inceler.


Yapısal Yankılanım ve Titreşim Yankılanımı: Mekanik dizgelerin bulundukları ortamla olan ilişkilerini, ve ilgili ölçüm, çözümleme ve denetim yöntemlerini inceler.


Faydalı Linkler


Türk Akustik Derneği

Takder.org


Kaynaklar:


tr.wikipedia.org